Meny

Situationsplan Ängalyckan

Notera att bilder, planer och materialval i denna folder är från ett tidigt skede av projektet och därför kan komma att justeras närmare byggstart.

Bilderna visar i vissa fall också tillval eller är enbart inspirationsbilder.

HUS A – FASAD MOT VÄSTER

HUS A – FASAD MOT ÖSTER

HUS A – FASAD MOT SÖDER OCH NORR

HUS B – FASAD MOT SÖDER

HUS B – FASAD MOT NORR

HUS B – FASAD MOT VÄSTER OCH ÖSTER